Қобыздың мұңы

Қобыздың мұңы

Түменбай Қуандық.
Қобыздың мұңы. Хикаяттар мен әңгімелер.—Астана: Фолиант, 2008. — 360 б.
ISBN 9965-35-421-9
«Сырдария кітапханасының» құрамында беріліп отырған жазушы Қуандық Түменбайдың «Қобыздың мұңы» шығармалар жинағына енген хикаяттары мен әңгімелерінің бірсыпыра-сы бұрын баспа бетін көрген, алайда қайта қаралып, толықтырылған туындылар болса, көпшілігі оқырманға алғаш ұсынылып отырған жаңа шығармалар.
Автор төуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа қоғамдағы ұлттың мүдделерге, халықтың дәстүрлерге, ауыл мен қала қазағының тұрмыс-тауқыметіне қатысты келелі мәселелерді көркем де шебер тілмен сөз етеді.
Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.